goldener-schnitt-international-1
Direkt zum Seiteninhalt

goldenerschnittonline-svenska-se

gyllene avsnittet online
På golden avsnitt online beräkna du rutter enligt gyllene avsnittet online.
Det gyllene snittet är ett storleksförhållande på utvecklingen.
Det  motsvarar vår vana att se och associerar vårt synfält. Med det  guld-delen uppnå vi goda resultat i designen. Denna naturliga  proportioner förbättra mänskliga orientering. Enskilda element i  övergripande placeringen är optimal.

  • Rummen kommer att integreras optimalt.
  • Områden får en organisk struktur.
  • Kroppen får en bekant figur.
  • Ett mönster är skapad av modifierade upprepning av objekt.
  • Bilder, med Golden-kapning-online beräknas och optimerad, vara bättre erkända och mindes.idealiska poäng
goldener-schnitt-online-svenska-idealiska poäng
Berechnen Sie den Goldenen Schnitt
input lång spår
resultatet kort spår
resultatet total distans
input total distans
resultatet lång spår
resultatet kort spår
input kort spår
resultatet lång spår
resultatet total distans
gyllene snittet
Den gyllene snittet hänvisar till en division traditionellt uppfattas som harmonisk i konsten och särskilt i den proportionella teorin om arkitektur.
Det är en divisions relation som inte kan uttalas i rationella tal.
Det är en estetiskt baserad andel, men det är inte godtyckligt, men det kan åstadkommas genom så många geometriska konstruktioner och olika matematiska relationer att denna proportion är med rätta harmonisk som ett basnummer. geometrisk tillväxt eller geometrisk division.
gudomliga andelen
gudomliga andelen
Även om Golden Court har varit känd som en harmonisk Division sedan urminnes tider, är själva namnet relativt nytt. Antagligen var uppdelningen redan bekant Plato, det beskrevs för den första tiden av mathematicianen Euclid som "uppdelning i det yttre och medlet proportionerar". Sedan renässansen, var andelen också känd som gudomlig andel. Detta namn var conified av teologen och matematikern Luca Pacioli (omkring 1445-1510), medan episoder av Fibonacci namngavs efter matematikern Leonardo da Pisa, kallad Fibonacci. Namnet "gudomlig proportion" är religiöst motiverad eftersom det såg de tre delarna av vägen så harmoniskt som en symbol för den gudomliga Treenigheten. Leonardo da Vinci medgav termen "Sectio Aurea", Golden cut, en term som rådde under följande period och särskilt i 19th century.
Särskilt i teorin om andelen arkitektur, är förmågan att utöka andelen, som öppnas uppifrån och ned, en geometrisk bild där alla väsentliga dimensioner kan vara harmoniskt klassificeras och omvandlas till ett sammanhängande konstverk. kan kombineras, till exempel, med begreppen fashionabla additiva moduler.
På senare tid har proportionerna, och i synnerhet proportionerna av Fibonacci, återupptäckts i den utsvängda naturen i form av vinstockar (koner, positioner av löv, lag Schimpersche). Myten om estetiska proportioner, charmen i detta irrationella tal, förblir obruten till denna dag
Den Fibonacci sekvens-gyllene nummer
Den Fibonacci sekvens-gyllene nummer
Den Fibonacci sekvensen förklarar dess perfektion av enkelhet och själv-likhet-fenomenet med den gyllene nummer 1, 61803399
Fibonacci var italienska och hade mycket att göra med siffrorna. Han fann regelbundenhet i en viss sekvens av siffror.
Denna serie av siffror kallas Fibonacci episod.
Det finns ingen nolla.
Det är en seriefigurer av naturen.
I naturen finns det ingen nolla.
Det finns alltid något.
Och om det bara är luft.
Fibonacci-episoden börjar vid 1.
Lägg till föregående nummer.
Då får du nästa värde.
Vi vet att det inte finns någon nolla.
Vi tar numret före 1, men det är också 1.
I naturen finns inget värde mindre än 1. 1-1 ' 2, så att Fibonacci-sekvensen börjar. 1 ' 2 ' 3, 2 ' 3 ' 5, 3 ' 5 ' 8,5 ' 8 ' 13, 8 ' 13 ' 21, 13 ' 21 ' 34, 21 ' 34 ' 55 ' 59, 55 ' 89 ' 144, 89 ' 144 ' 13 ', 144-233-377, 233-377-610, 377-610-987, 610-98, 17 så du kan alltid hålla igång.
Och nu kommer klimax.
Ett litet antal spel producerar något fantastiskt.
1597:987-1, 6180344, 987:610-1, 6180327, 610:377-1, 6180371, 3 77:233-1, 6180257, 233:144-1, 6180555, 144:89-16179775 och så vidare.
Om du fortsätter tilläggen för en timme, sedan dela dessa summander igen som bara utnyttjas, ett genomsnittligt resultat.
Och det är Phi Golden nummer-Golden Number-1,61803399

Goldener Schnitt International

Goldener Zirkel ® ist eine eingetragen Marke.
Markeninhaber ist Franz Joachim Zimmermann, Kaarst, Deutschland.
Zurück zum Seiteninhalt